Žijeme s Vámi v Jundrově a snažíme se
o zdravý rozvoj místa pro všechny.

Společně jdeme dál


HODNOTY

Chceme žít v moderní městské čtvrti jako příjemném místě pro rodinný život, se společenským vyžitím a v blízkosti přírody. Vnímáme velikou hodnotu ve stávající velikosti Jundrova a jeho zázemí, které k životu nabízí. Pracujeme na plánování rozvoje, který bude jundrovské hodnoty hájit a zkvalitňovat. Chceme aktuální a společně projednanou koncepci rozvoje Jundrova, která se soustředí na stávající Jundrov a na jeho současné možnosti.

Největší hodnotou Jundrova je jeho umístění přírodě na dosah s dojezdovou vzdáleností do centra města max. 20 min. Ani výstavba panelových sídlišť v 70. letech minulého století příliš vesnický charakter Jundrova nenarušila a pokud udržíme v rozvojových lokalitách umírněnou výstavbu formou rodinných domů, charakteristiku vesnice ve městě zcela jistě zachováme.

Blízkost lesa a řeky nabízí skvělé příležitosti pro rodinné procházky, sportování i odpočinek v přírodě. Neocenitelná hodnota zejména pro ty, kteří žijí Jundrov celodenně, jako jsou maminky či tatínkové na mateřské dovolené, školáci základní školy a senioři, kteří užívají zaslouženého důchodu. Abychom tuto neocenitelnou hodnotu neztratili a co nejvíce ji využili, je třeba si les i řeku chránit a v souladu s touto hodnotou rozvíjet i veřejná prostranství. 

Naši práci vidíte každý den

Podařilo se

Stejně jako je tomu u rodinných rozpočtů, i ten veřejný se dělí na příjmy a výdaje. Plánů můžete mít mnoho, jejich realizace je ovšem závislá právě na příjmech. A pokud jsou příjmy nižší než plánované výdaje, nezbývá než sáhnout po jiných zdrojích anebo si na větší investice jednoduše našetřit. Díky různým dotacím jsme mohli zrealizovat i investice, na které bychom museli několik let šetřit anebo si vypůjčit. I přesto, že jsme kvůli omezeným financím nemohli splnit vše, co jsme si předsevzali, vykonali jsme za čtyři roky spoustu práce, z nichž se mnohé skutečně podařilo. Zde jen malý výčet, podrobnosti najdete ve volebním programu.


 

Modernizace základní školy v designu 21. století a rekonstrukce budovy mateřské školy

Říční pláž Prašnice
Rozšiřování a rekonstrukce parkování v sídlištích Dubová a Jasanová
Vydání velké obrazové publikace o historii Jundrova autorů Ivany Fajnorové a Aleše Vyskočila

Kdo jsme

Kandidátka sdružení Zelená pro náš Jundrov:


1. Ivana FAJNOROVÁ, starostka MČ Brno-Jundrov
2. Irena KOLÁČNÁ, administrativa, místostarostka MČ Brno-Jundrov
3. MVDr. Lubomír HOŠEK, veterinární lékař
4. Tomáš BERÁNEK, živnostník, JSVV
5. Ing. arch. Stanislava VAŠKOVÁ, architektka
6. Ing. arch. Petr KAMENÍK, manažer
7. Radka KLÍGLOVÁ, přípravář stavby
8. Jan DUNGEL, malíř, grafik
9. Ing. Radoslav HANÁK, stavební podnikatel
10. MUDr. Petra MINARČÍKOVÁ, lékařka
11. Ing. Alena KRESTOVÁ, IT pracovnice
12. Ing. Radek JANOUŠEK, ekolog, žurnalista
13. Mgr. Aleš VYSKOČIL, PhD., historik
14. Ing. Jiří TRUBÁK, zástupce vedoucího skladu
15. Ing. Jaroslav DOLÁK, továrník 

Znáte nás, žijeme společně

Děkujeme za Vaši podporu v předchozích volbách. Náš minulý úspěch nás zavazuje k dokončení práce, která je náročnější než na jedno volební období. Snažíme se, abyste v Jundrově byli spokojení a tak chceme pokračovat a o naši obec pečovat a zdravě ji rozvíjet. Doufáme, že nám dáte opět důvěru, která nám umožní v rozdělané práci pokračovat.

Neváhejte nás kontaktovat, Vašimi dotazy se budeme zabývat. Napište nám.

 

Příjďte k volbám 5. a 6. října a dejte nám svůj hlas. Volte stranu, máme číslo 5.