Bydlení v obecních bytech

Politika města Brna ve vztahu k bytovým domům, které si v devadesátých letech ponechalo ve svém vlastnictví je jednoduchá – netržním nájemným poskytnout bydlení skupině obyvatel, pro které je vlastní bydlení anebo tržní nájemné nad jejich finanční možnosti. Mezi takové budovy patří i tři bytové domy v Jundrově postavené v 70. letech minulého století – Jasanová 4-6-8, Dubová 1-3-5 a Sosnová 2. Narozdíl od ostatních budov, které má Jundrov svěřeny do péče, byty generují příjem z nájemného, což znamená, že narozdíl od ostatních svěřených objektů jsou finanční prostředky na opravy bytových domů stále k dispozici. Budovy mateřské školy, základní školy a úřadu jsou stejného stáří, ovšem jejich provoz žádné finance na jejich správu nepřináší, přestože opravy potřebují ve stejné míře jako byty. Shánět na ně peníze je nelehký úkol, avšak s pomocí dotací města Brna a dobrému hospodaření městské části se nám daří udržovat je ve velmi dobré kondici, ba co víc – nespokojit se s opravami jen tak, aby byly, ale rekonstruujeme s přidanou hodnotou, jíž je moderní a neotřelý design.
 

 

Co se nám za dvanáct let podařilo?


Byty
  • rekonstrukce bytových jader
  • rekonstrukce elektrorozvodů v bytech i společných prostorách
  • rekonstrukce výtahů a dobudování výtahu v domě Sosnová 2
  • rekonstrukce a zateplení střešního pláště

Co ještě chystáme?


Byty
  • rekonstrukce stoupaček
  • výměna ležatých rozvodů
  • připravit studii proveditelnbosti přístavby balkónů v domech Jasanová a Dubová
  • výstavba nových bezbariérovýh bytů na ulici Optátova