Bezpečná doprava a parkování

Dopravní situace v Jundrově, stejně jako po celém Brně, se s přibývajícími auty nepříjemně zahušťuje. I to je jedním z důvodů, proč bráníme dalšímu rozšiřování zástavbového území – více bydlení znamená nárůst počtu automobilů, a to vnímáme jako nepřípustný zásah do života současných obyvatel Jundrova nejen z hlediska bezpečnosti, ale i životního prostředí. Přestože v Brně patří Jundrov k nejbezpečnějším, nejčistším a nejzelenějším městským částem, stále je pro zvýšení bezpečnosti na komunikacích a pro zlepšování životního prostředí co dělat. Třeba tím, že řidiči nebudou se svými auty několikrát objíždět svoji lokalitu, než pro ně najdou parkování, což bezpečnosti na ulicích a čistému ovzduší rozhodně neprospívá. 


Co pro to hodláme v nastávajícím volebním období udělat:

 
  • Postavíme parkovací dům na konci ulice Dubová s kapacitou 41 míst.
  • Zvětšíme možnost parkování v dostupné vzdálenosti pro obyvatele Jasanové změnou dopravního značení v rovném úseku ulice Kopretinová mezi křižovatkou s ulicí Veslařská ke křižovatce s Luhy a Jasanovou. Jedná se o rychlé řešení nezávislé na studii proveditelnosti.
  • Po dobudování VMO Žabovřeská provedeme dopravní průzkum na ulici Veslařská u křižovatek s ulicemi Optátova a Jasanová a pakliže si to jeho výsledky vyžádají, zavedeme chytrá opatření, která dopomohou k plynulému a bezpečnému výjezdu z Jundrova.