Venkovní pobytové prostory

Kvalitní veřejná prostranství jsou jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru místa pro spokojený žívot. Jednoduše musí motivovat k tomu, aby čas strávený venku byl pro každého příjemným zážitkem. Podařilo se nám získat zajímavé pozemky, které chceme v taková místa přetvořit.Co chystáme:

 
  • Vybudujeme odpočinkovou zónu v zahradě Gellnerova 1, kterou jsme svojí iniciativou získali do majetku města Brna a do naší správy.
  • Dle vítězného návrhu architektonické soutěže projednaného s veřejností upravíme veřejné prostranství kolem panelového sídliště Jasanová a stejnou cestou připravíme úpravu veřejného prostranství kolem panelového sídliště Dubová.
  • Na základě studie řádně projednané s občany upravíme nově nabyté pozemky, které tvoří volnou plochu mezi ulicí Ke Káčatům a účelovou komunikací vedoucí po pravém břehu řeky Svratky nad pláží Prašnice.
  • Posunutím správní hranice mezi městskými částmi Jundrov a Žabovřesky získáme do správy lokalitu kolem kapličky, kterou hodláme vhodně upravit jako příjemné pobytové místo pro všechny.