Moderní centrum

Historicky se nacházelo centrum Jundrova v místě dnešní křižovatky Nálepkova-Lelkova, kde stávala kaple sv. Josefa. V současnosti je za centrum považován obchodní komplex na ulici Veslařská ze 70. let minulého století a jeho okolí.

Budovy jsou stále funkční, ovšem technicky ne zcela vyhovující a pokud se jedná o nejfrekventovanější část Jundrova a tudíž i jeho výkladní skříň, není pochyb, že by bylo vhodné celý prostor zmodernizovat. Jedná se o nelehký úkol, a to především s ohledem na majetkové uspořádání. Soubor budov má 4 majitele, z nichž pouze bývalý kinosál a prostory, kde sídlí úřad městské části jsou v majeku města a v naší správě. Pouze na jejich rekonstrukci máme přímý vliv, ostatní majitele se snažíme s námi koordinovat.  


Co centru Jundrova chybí?
 
  • Multifunkční společenský sál pro pořádání plesů, hodů, přednášek, divadelních představení, hudebních produkcí, promítání, výstavy apod.
  • Kavárna s letní zahrádkou
  • Komunitní centrum – zázemí pro spolkovou činnost a klub důchodců
  • Ordinace dalšího praktického lékaře a odborných lékařů
  • Moderní a funkční okolní veřejné prostory


Jak na to v nastávajícím volebním období:
 
  • Zapojením Jundrováků formou veřejného workshopu jsme si udělali představu o budoucím využívání jundrovského centra
  • Nechali jsme zpracovat technické podklady, které jsou nezbytné pro tvorbu zadání architektonické soutěže
  • Připravujeme zadání architektonické soutěže jak na rekonstrukci budovy tak na veřejné prostory
  • Proběhne veřejná prezentace výsledků architektonické soutěže 
  • Necháme zpracovat projektovou dokumentaci a etapizaci