Koncepce dopravy a parkování

  1. Plynulá, bezpečná a efektivní doprava v klidu i pohybu - to a mnohá další řešení dopravní situace v Jundrově nastaví koncepční dokument, který pro Jundrov zpracovává renomovaná firma HBH Projekt. S ohledem na terénní možnosti, současnou zástavbu či frekventovanost jednotlivých komunikací a mnoho dalších vlivů, vznikne podrobný návod, jak v Jundrově organizaci dopravy nastavit, aby byla účelná a efektivní a zohledňovala potřeby všech účastníků dopravního provozu – pěších, cyklistů i řidičů.
  2. Parkování kdekoliv ve městě naráží na nedostatek místa, kde by bylo možno auto odparkovat. Stejně tak v Jundrově vnímáme problém spočívající v narůstajícím počtu aut, pro něž současná parkovací kapacita nestačí. Tento trend vnímáme, ovšem jsme ochotni jít jen do takových opatření, která nebudou ukrajovat současnou zeleň. Výjimkou je několikaúrovňový parkovací dům na ulici Dubová, který bude stát na pozemku, jenž jsme pracně získali od firmy, která chystá výstavbu rodinných domů v lokalitě pod ulicí Dubovou. 

Co pro to hodláme udělat:

 
  • Postavíme parkovací dům na konci ulice Dubová s kapacitou 41 míst a 10 podélných parkovacích míst pod domem Dubová 19-21-23.
  • Prověříme zkapacitnění současných parkovišť na ulici Dubová a Jasanová vypracováním studie proveditelnosti. V případě, že studie prokáže možnost počet parkovacích míst navýšit, připravíme projektovou dokumentaci pro provedení stavby a v rámci časových možností stavbu provedeme, případně její provedení připravíme.
  • Zvětšíme možnost parkování v dostupné vzdálenosti pro obyvatele Jasanové změnou dopravního značení v rovném úseku ulice Kopretinová mezi křižovatkou s ulicí Veslařská ke křižovatce s Luhy a Jasanovou. Jedná se o rychlé řešení nezávislé na studii proveditelnosti.
  • Koncepční dokumet projednáme s veřejností tak, aby měla možnost zapojit se do konečné podoby dokumentu.