Kultura a občanská participace

Dostat mandát od voličů rozhodně neznamená zasednout do zastupitelských křesel a na jejich názor se neptat anebo jejich názory neposlouchat. Jundrov není náš ve smyslu nás radních a zastupitelů, ale nás všech, kteří zde žijeme a my chceme, aby se občané více zapojovali a měli možnost vlivu na veřejné záležitosti. V závislosti na tuto myšlenku bychom rádi vyčlenili z obecního rozpočtu část peněz, o jejichž použití si občané sami rozhodnou. Stejně tak více podpoříme místní spolky, kluby a jiné veřejně prospěšné organizace a budeme i nadále podporovat kulturní akce buď jako sami pořadatelé anebo jejich přispěvatelé.

 
  • Zapojíme občany do rozhodování formou participativního rozpočtu - proces, v rámci kterého je občanům městské části umožněno zrealizovat jejich nápady na zlepšení svého okolí financováním z rozpočtu městské části – obdoba městského projektu Dáme na vás.
  • Navýšíme částku pro dotace z rozpočtu městské části místním spolkům, sportovním klubům a jiným veřejně prospěšným organizacím ze současného 1% rozpočtu městské části na 2%.
  • Budeme více a dostatečně dopředu projednávat s občany plánované investice, které by mohly vážně zasáhnout do jejich života.
  • Budeme se snažit více zapojit jundrovské občany do aktivní účasti na zkrášlování Jundrova a realizaci společenských akcí.
  • Hodláme pokračovat v organizaci námi zavedených kulturně-společenských tradic - Jundrovský ples, Dětský den, Setkání jubilantů na radnici, Adventní večer, Zahrádkobraní a Otvírání plavecké sezóny na Prašnicích.
  • V rámci těchto akcí také pořádáme soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu jundrovských domů Jundrovský truhlík a výtvarnou soutěž pro děti Jundrovská paleta.