Rekonstrukce VMO

Rekonstrukce velkého městského okruhu Žabovřeská (VMO)


 
Již dlouhou dobu se připravujeme na zcela zásadní rekonstrukci a hlavně rozšíření velkého městského okruhu Žabovřeská, který ulehčí tranzitní dopravě na ulici Veslařská. Problém je jednoduchý - pokud je stávající městský okruh přetížený, tak řidiči hledají jiné cesty a ty často vedou přes Jundrov. Začátek stavby, která VMO rozsíří a tím výrazně ulehčí i dopravě v Jundrově, je již na spadnutí. Během výstavby pak bude příležitost vyzkoušet již dlouho diskutované semafory na křižovatce ulic Optátova a Veslařská, které pomohou organizovat dopravu tak, aby bylo možné z Jundrova bez problémů vyjet i v dopravní špičce.

 

Jak bude stavba rozšíření VMO probíhat:

- stavba se bude provádět na 2 etapy, přičemž 1. etapa bude k slepému mostu na ulici Veslařská, 2. pak pokračováním k mimoúrovnňové křižovatce Hlinky
- na ulici Veslařské budou nainstalovány mobilní   semafory, které napomohou plynulosti dopravy v době dopravní špičky
- ulice Veslařská bude jednou z objízdných tras, OVŠEM   s vyloučením těžké dopravy
- po celou dobu stavby budou na stávajícím VMO prujezdné dva pruhy (stejně jako je tomu nyní)
- omezení dopravy na stávající VMO pouze v době odstřelu skály ve 2. etapě, a to jen o víkendech, kdy je doprava menší

 

Co se nám podařilo vyjednat:

- po celou dobu stavebních úprav budou na stávajícím VMO průjezdné dva pruhy (stejně jako je tomu nyní)
- objížďková trasa přes Jundrov bude vedena jako vedlejší se zákazem vozidel nad 3.5 t
- na křižovatkách Veslařská -Optátova a nad prodejnou Opel budou nainstalovány semafory
Můžeme se tedy těšit, že po dokončení VMO Žabovřeská bude ulice Veslařská mnohem klidnější než je tomu dnes, neboť dopravní průzkum, který jsme si nechali v tomto volebním období zpracovat, prokázal, že téměř 50% vozidel, které se v dopravní špičce po Veslařské pohybují, Jundrovem pouze projíždějí, a to za účelem vyhnout se trychtýři, který se na dnešním VMO tvoří.