Rozvíjíme školství

Školství v Jundrově


Oblast vzdělávání je v Jundrově docela pestrá. Městská část Jundrov je zřizovatelem dvou školských zařízení, ZŠ Jasanová 2 a MŠ Dubová 2, v obecní budově Rozmarýnová 3 pak sídlí soukromá mateřská a základní škola. Tím však výčet nabídky předškolního vzdělávání v Jundrově nekončí – na konci Veslařské ulice najdeme MŠ, jejímž zřizovatelem je město Brno, na Nálepkově pak soukromou školku Žirafka. Na Gellnerově ulici sídlí odborné učiliště a učňovské středisko služeb patřící pod učiliště Charbulova. Velkou devizou pro Jundrovské je vzdělávací středisko Rozmarýnek, které patří pod školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka. I hudbě se v Jundorvě daří, vyučuje zde hudební škola Yamaha.

Do systémů vzdělávání nemůže jundrovská samospráva jakkoliv zasahovat, naopak o budovy v její správě pečovat musí.
Objekty, v nichž sídlí obě školy, jsou stejného stáří jako jundrovské obecní bytové domy (téměř 50 let), ovšem narozdíl od bytů jejich provoz žádné finance použitelné na jejich správu negeneruje. A to i přesto, že opravy potřebují ve stejné míře jako každá stará budova. Shánět na ně peníze je nelehký úkol, avšak s pomocí Evropských dotací, dotací města Brna a dobrému hospodaření městské části se nám daří je rozvíjet a udržovat ve velmi dobré kondici, ba co víc – nespokojit se s opravami jen tak, aby byly, ale rekonstruujeme s přidanou hodnotou, jíž je moderní a neotřelý design. Celých dvanáct let jsme v této oblasti nikterak nezaháleli. Zde je výčet toho, co již proběhlo a co dalšího chystáme.


Co se nám za dvanáct let podařilo?


ZŠ Jasanová 2
 • rekonstrukce veřejného prostoru před budovou
 • rekonstrukce školního hřiště
 • rekonstrukce vstupní haly, zádveří a vrátnice
 • rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. etapa
 • přístavba učebny pro přípravnou třídu a zázemí pro vyučující
 • přístavba učebny pro dílenskou výuku včetně nákupu moderního zařízení
 • rekonstrukce školní kuchyně a jídelny
MŠ Dubová
 • přestavba školnického bytu na novou třídu se zázemím
 • rekonstrukce hygienického zázemí ve všech odděleních
 • zateplení obvodového i střešního pláště
 • rekonstrukce vytápění
 • rekonstrukce elektroinstalace

 


Co ještě chystáme?


ZŠ Jasanová
 • rekonstrukci elektroinstalace 3. etapa
 • nástavbu dvou odborných učeben se zázemím pro vyučující a atriem pro venkovní pobyt
 • vést dialog s vedením školy o změně současného stravování na moderní, zdravou a pestrou stravu v duchu současných trendů 
 • ve spolupráci s občanským sdružením Společnost Podané ruce o.p.s., která se zabývá pomocí v oblasti návykového chování, drogové problematiky, gamblingu a alkoholismu jsme v rámci školy připravili proti šíření návykových látek ve školních zařízeních systém pravidelné a dlouhodobé prevence 
MŠ Dubová
 • rekonstrukce venkovních komunikačních ploch