Územní plán pro lidi

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN A JUNDROV


Územní plán určuje, kde, co a jak se může stavět. Říká, kde mohou vzniknout nové domy, ulice a čtvrti, jaké plochy jsou určeny pro bydlení, komerci nebo stavby veřejného vybavení i to, jak mohou být budovy vysoké a jak moc může být rozvojová lokalita zastavěna. Ukazuje také, kde budou plochy chráněny pro parky, lesy nebo zemědělství. ÚP je součástí územně plánovací dokumentace a vydává se pro území určité obce, v případě brněnských městských částí pro území statutárního města Brna.
Povinnost mít územní plán obce nemají. Stavební zákon schválený v roce 2021 prodloužil platnost současného územního plánu Brna, který byl vydán v roce 1994, do konce roku 2028. Z toho jasně vyplývá, že ten brněnský je jedním z nejstarších územních plánů v České republice a musí být do konce roku 2027 nahrazen novým, jinak bude rozhodování o tom, kde a co se bude moci postavit, výhradně na příslušných stavebních úřadech. To by byl stav značně chaotický a neudržitelný.
Jak je možno dovodit již z jeho názvu (Územní plán města Brna), jedná se o dokumemt města, tudíž ho schvaluje Zastuptelstvo města Brna. Městské části se k němu pouze vyjadřují, což jsme již udělali a na svých postojích budeme trvat i nadále.

 

Jaké postoje hájíme:

 
  • Nový most přes řeku Svratku u říční pláže Prašnice je z hlediska životního prostředí bezpochyby v rozporu se snahou zmírňovat dopady klimatických změn, a to zejména s potřebou zadržovat vodu v krajině. Jsme přesvědčeni, že snižování retenčního potenciálu krajiny jako důsledku navyšování podílu zpevněných ploch, není k možným výhodám, které by výstavba nového mostu pro život Jundrováků mohla přinést, adekvátní obětí. Navíc by výstavba mostu významně narušila přírodní charakter okolí řeky a mařila tím snahy vytvořit kolem ní nerušenou odpočinkovou zónu. Blízkost lesa a řeky jsou nejvýznamnějšími devizami Jundrova.
  • Ponecháme hodnoty Jundrova spočívající v regulaci výstavby v rozvojových oblastech - ne výstavbě na Jurance bez podrobného koncepčního řešení a nového dopravního napojení mimo ulici Kopretinovou a jen za podmínky, že se nesníží kvalita života současného Jundrova, ne dalšímu rozšiřování rozvojové oblasti pod ulicí Dubová nad rámec současného územního plánu.