Veřejná prostranství

Kvalitní veřejná prostranství jsou jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru místa pro spokojený žívot. Jednoduše, musí motivovat k tomu, aby čas strávený venku byl příjemným zážitkem. Podařilo se nám získat zajímavé pozemky, které chceme v taková místa přetvořit.

 

Co chystáme:

 
  • Vybudujeme veřejný obecní sad na pozemcích vedle parkoviště nad pláží Prašnice.
  • Vybudujeme odpočinkovou zónu v zahradě Gellnerova 1, jejíž nabytí do majetku města jsme vyjednali s JMK.
  • Zrekultivujeme veřejné prostranství mezi parkovištěm Dubová a vstupem do areálu MŠ.
  • Jakmile bude dokončena výstavba pod ulicí Dubovou, na základě uzavřené smlouvy se současným majitelem o smlouvě budoucí kupní, získáme do vlastnictví velký pozemek mezi ulicí Ke Káčatům a říční pláží Prašnice, kde hodláme vybudovat veřejný park.
  • Dle vítězného návrhu architektonické soutěže projednaného s veřejností upravíme veřejné prostranství kolem panelového sídliště Jasanová a stejnou cestou připravíme úpravu veřejného prostranství kolem panelového sídliště Dubová.
  • Dobudováním ulice Prašnice odkloníme motorovou a cyklistickou dopravu ze současné účelové komunikace vedoucí podél pravého břehu řeky Svratky a vytvoříme z ní cestu pouze pro pěší.