Konečná MHD

V letošním roce jsme měli naplánovanou rekonstrukci konečné MHD, která spočívá ve výměně zastávkového přístřešku a bezbariérové úpravy okolí. Z technických příčin jsme ji museli přesunout na rok 2019. Současně s tím, připravujeme společně s Dopravním podnikem města Brna na lince busu č. 67 pilotní projekt na zavedení bezhlučných a bezemisních elektrobusů.

 

V čem jsou výhody této úpravy:

 
  • Přístřešek bude moderního atypického designu, s prodejním místem, zázemím pro řidiče a posezením pod střechou.
  • Přístupová cesta z ulice Dubová bude zcela bez bariér - zmizí současné schody. 
  • Nástup do autobusu bude sešikmený tak, aby mezi obrubníkem a autobusem nebyla mezera a zkomfortnil se tím cestujícím se sníženou pohyblivostí nástup. 
  • Místo bude krásně upravené a čekání na bus bude mnohem příjemnější než je tomu dnes.
  • Elektrobusy neprodukují hluk a emise, což zkvalitní život zejména těm obyvatelům, kteří bydlí na trase autobusové linky.