Moderní centrum

Za centrum Jundrova je považován obchodní komplex na ulici Veslařská a jeho okolí. Budovy jsou stále funkční, ovšem technicky ne zcela vyhovující a pokud se jedná o nejfrekventovanější část Jundrova a tudíž i jeho výkladní skříň, není pochyb, že by bylo vhodné celý prostor zmodernizovat. Jedná se o nelehký úkol, a to především s ohledem na majetkové uspořádání. Soubor budov má 4 majitele, z nichž pouze bývalý kinosál a prostory, kde sídlí úřad městské části jsou v majeku města a v naší správě. Pouze na jejich rekonstrukci máme přímý vliv, ostatní majitele se snažíme s námi koordinovat.  
 

 
Co centru Jundrova chybí?
 
  • Multifunkční společenský sál pro pořádání plesů, hodů, přednášek, divadelních představení, hudebních produkcí, promítání, výstavy apod.
  • Kavárna s letní zahrádkou
  • Komunitní centrum – zázemí pro spolkovou činnost a klub důchodců
  • Ordinace dalšího praktického lékaře a odborných lékařů
  • Moderní a funkční okolní veřejné prostory
Jak na to v nastávajícím volebním období:
 
  • Na základě výsledků architektonické soutěže vypsané na rekonstruci KC Svratka a radnice v roce 2019 byla podepsána smlouva na vyhotovení projektové dokumentace všech stupňů s architektonickým studiem Adam Rujbr Architects s.r.o. Do konce roku 2022 bude vydáno pravomocné stavební povolení a do konce roku 2023 necháme dopracovat dokumentaci pro provedení stavby.
  • Intenzivně budeme pracovat na získání potřebných finančních prostředků tak, aby mohla být stavba zrealizována v průběhu roku 2024. 
  • Obnovíme jednání s majiteli ostatních objektů.