Irena Koláčná

místostarostka

V Jundrově žiji od svých dvou let. Po pár pokusech bydlet v centru Brna jsem se ráda a snad už navždy usadila zde u řeky Svratky pod kopcem Holedná. Žiji v rodinném domě s dvěma prima dětmi, jedním báječným mužem a svými skvělými rodiči.

Pracuji jako administrativní a provozní pracovnice v Lipce – školském zařízení pro environmentální vzdělávání, na pracovišti Rozmarýnek. Baví mne zde dělat různorodé činnosti - s dětmi, v zahradě, ale i papírování a provozní záležitosti.

V Zastupitelstvu městské části jsem od roku 2006, radní od 2013, místostarostkou od 2014. Také jsem předsedkyní Komise pro sport, kulturu a životní prostředí RMČ.
Baví mne s nadšením organizovat akce pro ostatní k potěšení, společenské zábavě a sousedskému setkání (Otevírání hřiště U Berušky, Burza sportovního a dětského oblečení, Jundrovský ples, Čištění řeky, Dětský den, Adventní večer, dříve i maškarní karnevaly, sportovní závody a výlety pro děti a spoustu dalších akcí pro veřejnost).

Mojí zálibou je pobyt v přírodě, ať už pěšky s batohem, na lodi s pádlem nebo na kole, koloběžce či v zimě na běžkách i plavání v řece nebo školním bazénu. Poslední 2 roky se velice ráda věnuji činnosti v zásahové jednotce Sboru dobrovolných hasičů.

Jsem přesvědčena, že si lidí máme vážit podle činů a ne podle výše bankovního konta nebo úspěchu v politice. Ukázat, že i bez velkých materiálních nákladů lze žít spokojeně a smysluplně. Nakopnout ostatní, že být okolí užitečný může být každý, jen když trochu chce. A že zde v obci nejde o koryta ale o vzájemnou pospolitost.