Irena Koláčná

místostarostka

V Jundrově žiji od svých dvou let. Po pár pokusech bydlet v centru Brna jsem se ráda a snad už navždy usadila zde u řeky Svratky pod kopcem Holedná. Žiji v rodinném domě s rodiči. Mám dvě prima děti.
Pracuji jako administrativní a provozní pracovnice v Lipce – školském zařízení pro environmentální vzdělávání, na pracovišti Rozmarýnek. Řeším papírování a provozní záležitosti, ale i různorodé činnosti s dětmi, pracuji v zahradě a se zvířaty a také obstarávám vozový park.
V Zastupitelstvu městské části jsem od roku 2006, radní od 2013, místostarostkou od 2014. Také jsem předsedkyní komise pro sport, kulturu a životní prostředí RMČ.
Baví mne s nadšením organizovat akce pro ostatní k potěšení, společenské zábavě a sousedskému setkávání (Výstup na Holednou, Jundrovský ples, Velikonoční košt, Čištění řeky, Den otevřených dveří hasičky, Otevírání hřiště U Berušky, Dětský den, Otevírání plovací sezóny, Živá řeka, Burza sportovního a dětského oblečení, Martinská zábava, Adventní večer, nebo i maškarní karnevaly, sportovní závody a výlety pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost).
Mojí zálibou je pobyt v přírodě, ať už pěšky s batohem, na lodi s pádlem nebo na kole, koloběžce či v zimě na běžkách, i plavání v řece nebo školním bazénu. 6 let jsem členkou zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů a vedu schůzky mladých hasičů.
Jsem přesvědčena, že si lidí máme vážit podle činů a ne podle výše bankovního konta nebo úspěchu v politice. Ukázat, že spokojeně, kvalitně a smysluplně žít se dá i s malými nároky a nemusíme se kvůli tomu vracet do jeskyní ani na stromy.
Chci ostatní podpořit v přesvědčení, že být užitečný ve svém okolí může být každý, jen když trochu chce. Že zde v obci nejde o koryta ale o vzájemnou pospolitost. A jaké si to společně uděláme, takové to budeme mít. Nadávat na ty nahoře u piva je jedna věc, ale něco udělat pro ostatní je věc druhá. Dokud to půjde, budu dělat to druhé i přesto, že u piva se najdou i tací, kteří mě budou pomlouvat.