Lubomír Hošek

veterinární lékař

Narodil jsem se v Moravském Krumlově a v Brně jsem se usadil před více jak čtyřiceti lety v době studií na tehdejší Vysoké škole veterinární. Po krátkém období učitelování na fakultě od roku 1992 provozuji privátní veterinární praxi. Mám dvě děti a tři vnoučata.

V Jundrově jsme se ocitli před jednadvaceti lety a posléze jsme si tu postavili dům s ordinací, kde již 14 let provozujeme veterinární kliniku s pohotovostní službou.

Jsem amatérským propagátorem ježdění na kole ve městě, rád chodím do Sokola na volejbal, plavat do Svratky či si občas zapádlovat. Rád čtu vše, občas fotím, cestuji, a jak to jde, chodím do divadla či na něco zajímavého do velkého Brna.

Do veřejné činnosti se vrhám z přesvědčení, že je lepší přiložit ruku k dílu než o něčem dlouze diskutovat. Z tohoto důvodu jsem byl i přes 15 let v celostátním představenstvu veterinární komory, v současnosti jsem členem její Čestné rady a ze stejného důvodu jsem se stal i zastupitelem a radním Jundrova. Ve veřejném životě mne baví aktivní účast na normálním dění, na zvelebování našeho okolí i našich vzájemných vztahů.
Mojí ambicí do dalšího volebního období je ještě více vtáhnout Jundrovany do veřejného života, aby se stali aktivními účastníky a spolutvůrci veřejného dění v Jundrově.