Radoslav Hanák

stavební podnikatel

Narodil jsem se v roce 1959 do Jundrova, tehdy ještě “nepoznamenaného” novou výstavbou panelových sídlišt, s atmosférou, na kterou občas nostalgicky vzpomínáme.
Zažil jsem novou výstavbu, stěhování nových obyvatel, jejich sžívání se starousedlíky a naopak. Mám radost z toho, že nyní, a už po mnoho let, tvoří “starý” i “nový” Jundrov jeden intergrovaný celek, náš Jundrov, ve kterém se tak dobře a pěkně žije.
 
Pokud budu zvolen do zastupitelstva, chtěl bych svojí prací přispět k tomu, aby tomu tak i nadále bylo.
 
Celý svůj profesní život se pohybuji v prostředí realizace stavebních zakázek na straně zhotovitele. Nejprve jako stavbyvedoucí v Pozemních stavbách, od roku 1992 s vlastní realizační firmou. Těžiště své případné práce v zastupitelstvu proto vidím v dozoru nad kvalitou prováděných prací, realizovaných MČ Jundrov, při přípravě  investičních akcí, tvorbě a změnách územního plánu apod. V Jundrově jsem si také našel manželku, postavil dům, zasadil strom, zplodil syna a dceru. 
 
Mým koníčkem je sport. Jsem členem sportovního klubu SK Jundrov, členem a místopředsedou Spolku Náš Jundrov, členem Stavební  a dopravní komise RMČ, účastníkem a podporovatelem jundrovských hodů.
 
Jundrov mám rád a zamýšlím v něm zůstat i nadále.